Cijfers over Zwolle

SI - D3 - Binding - Vertrouwen

Sociale Index - Aspect 'Binding' - Thema 'Vertrouwen' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Vooruitgang buurt'; 'Vertrouwen in toekomst buurt'; 'Tevredenheid over functioneren gemeente'; 'Tevredenheid over functioneren politie'.