Cijfers over Zwolle

SI - D1 - Binding - Stabiliteit bevolking

Sociale Index - Aspect 'Binding' - Thema 'Stabiliteit bevolking' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Mutatiegraad'; 'Verhuisgeneigdheid'; 'Lange woonduur'.