Cijfers over Zwolle

SI - C4 - Participatie - Maatschappelijke inzet

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - Thema 'Maatschappelijke inzet' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Inzet mantelzorg'; 'Inzet vrijwilligerswerk'; 'Actief leefbaarheid buurt verbeteren'.