Cijfers over Zwolle

SI - Aspect C - Participatie

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Werk'; 'Sociale contacten'; 'Sociale en culturele activiteiten'; 'Maatschappelijke inzet'.