Cijfers over Zwolle

SI - Aspect B - Leefomgeving

Sociale Index - Aspect 'Leefomgeving' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Woonomgeving en sociaal klimaat'; 'Sociale voorzieningen'; 'Leefbaarheid'; 'Veiligheid'.