Cijfers over Zwolle

SI - Aspect A - Capaciteiten

Sociale Index - Aspect 'Capaciteiten' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Opleiding'; 'Gezondheid'; 'Inkomen en vermogen'; 'Taalbeheersing'.