Cijfers over Zwolle

SI - D2 - Binding - Betrokkenheid (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Binding' - Thema 'Betrokkenheid' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Inzet buurt'; 'Verantwoordelijkheidsgevoel'; 'Gehechtheid buurt'.