Cijfers over Zwolle

SI - D1 - Binding - Stabiliteit bevolking (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Binding' - Thema 'Stabiliteit bevolking' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Mutatiegraad'; 'Verhuisgeneigdheid'; 'Lange woonduur'.