Cijfers over Zwolle

SI - Aspect D - Binding (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Binding' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Stabiliteit bevolking'; 'Betrokkenheid'; 'Vertrouwen'.