Cijfers over Zwolle

SI - C1 - Participatie - Werk (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - Thema 'Werk' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Werkzoekende bewoners'; 'Personen met inkomen uit werk'; 'Bewoners met betaalde baan'.