Cijfers over Zwolle

SI - Aspect C - Participatie (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Werk'; 'Sociale contacten'; 'Sociale en culturele activiteiten'; 'Maatschappelijke inzet'.