Cijfers over Zwolle

SI - B4 - Leefomgeving - Veiligheid (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Leefomgeving' - Thema 'Veiligheid' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Veiligheidsgevoel'; 'Veiligheidsoordeel'; 'Vermijdingsgedrag'.