Cijfers over Zwolle

SI - B3 - Leefomgeving - Leefbaarheid (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Leefomgeving' - Thema 'Leefbaarheid' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Leefbaarheidsoordeel'; 'Prettig leefklimaat'; 'Sfeer in de buurt'.