Cijfers over Zwolle

SI - A1 - Capaciteiten - Opleiding (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Capaciteiten' - Thema 'Opleiding' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Voortijdig schoolverlaten'; 'Opleidingsniveau'; 'Bevolking 18-34 met startkwalificatie'.