Cijfers over Zwolle

SI - Aspect A - Capaciteiten (t.o.v. voorgaande periode)

Sociale Index - Aspect 'Capaciteiten' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Opleiding'; 'Gezondheid'; 'Inkomen en vermogen'; 'Taalbeheersing'.