Cijfers over Zwolle

SI - C3 - Participatie - Sociale en culturele activiteiten (t.o.v. 2016)

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - Thema 'Sociale en culturele activiteiten' - ontwikkeling score ten opzichte van 2016. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Lidmaatschap vereniging'; 'Uitgaansfrequentie'; 'Deelname aan culturele activiteiten'.