Cijfers over Zwolle

SI - Aspect C - Participatie (t.o.v. 2016)

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - ontwikkeling score ten opzichte van 2016. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Werk'; 'Sociale contacten'; 'Sociale en culturele activiteiten'; 'Maatschappelijke inzet'.