Cijfers over Zwolle

Sociale Index (t.o.v. Zwolle)

Sociale Index - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. De index meet aspecten die van invloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners.