Cijfers over Zwolle

SI - D3 - Binding - Vertrouwen (t.o.v. Zwolle)

Sociale Index - Aspect 'Binding' - Thema 'Vertrouwen' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Vooruitgang buurt'; 'Vertrouwen in toekomst buurt'; 'Tevredenheid over functioneren gemeente'; 'Tevredenheid over functioneren politie'.