Cijfers over Zwolle

SI - D1 - Binding - Stabiliteit bevolking (t.o.v. Zwolle)

Sociale Index - Aspect 'Binding' - Thema 'Stabiliteit bevolking' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Mutatiegraad'; 'Verhuisgeneigdheid'; 'Lange woonduur'.