Cijfers over Zwolle

SI - Aspect D - Binding (t.o.v. Zwolle)

Sociale Index - Aspect 'Binding' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Stabiliteit bevolking'; 'Betrokkenheid'; 'Vertrouwen'.