Cijfers over Zwolle

SI - Aspect C - Participatie (t.o.v. Zwolle)

Sociale Index - Aspect 'Participatie' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Werk'; 'Sociale contacten'; 'Sociale en culturele activiteiten'; 'Maatschappelijke inzet'.