Cijfers over Zwolle

SI - Aspect B - Leefomgeving (t.o.v. Zwolle)

Sociale Index - Aspect 'Leefomgeving' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Woonomgeving en sociaal klimaat'; 'Sociale voorzieningen'; 'Leefbaarheid'; 'Veiligheid'.