Cijfers over Zwolle

SI - Aspect A - Capaciteiten (t.o.v. Zwolle)

Sociale Index - Aspect 'Capaciteiten' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Opleiding'; 'Gezondheid'; 'Inkomen en vermogen'; 'Taalbeheersing'.