Cijfers over Zwolle

Leefbaarheidsindex

Leefbaarheidsindex - indexscore (Zwolle 2016 = 100). De index meet de algehele waardering van het woon- en leefklimaat (dit is een samenspel tussen fysieke, sociale en veiligheidsaspecten).