Cijfers over Zwolle

LI - D2 - Bevolking - Sociaal-economisch

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Bevolking' - Thema 'Sociaal-economisch' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Verschillen in inkomen binnen een buurt'; 'Laag huishoudinkomen'; 'Hogere inkomensgroepen'; 'Werkzoekende bewoners'.