Cijfers over Zwolle

LI - B5 - Sociaal klimaat - Stabiliteit bevolking

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - Thema 'Stabiliteit bevolking' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Verhuisgeneigdheid'; 'Mutatiegraad'; 'Lange woonduur'.