Cijfers over Zwolle

LI - B1 - Sociaal klimaat - Saamhorigheid

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - Thema 'Saamhorigheid' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Sociale cohesie'; 'Gehechtheid buurt'; 'Prettige buurt'.