Cijfers over Zwolle

LI - Aspect B - Sociaal klimaat

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Saamhorigheid'; 'Actieve inzet'; 'Bewonerstoezicht'; 'Onderlinge spanningen'; 'Stabiliteit bevolking'.