Cijfers over Zwolle

LI - A1 - Fysieke woonomgeving - Woningen

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - Thema 'Woningen' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Aandeel sociale huurwoningen'; 'Gebrekkige kwaliteit bebouwde omgeving'; 'Tevredenheid woonomgeving'.