Cijfers over Zwolle

LI - Aspect A - Fysieke woonomgeving

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Woningen'; 'Openbare ruimte'; 'Voorzieningenniveau'; 'Stedelijkheid'.