Cijfers over Zwolle

Leefbaarheidsindex (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. De index meet de algehele waardering van het woon- en leefklimaat (dit is een samenspel tussen fysieke, sociale en veiligheidsaspecten).