Cijfers over Zwolle

LI - D1 - Bevolking - Samenstelling (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Bevolking' - Thema 'Samenstelling' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Kinderen 0-9 jaar'; 'Jongeren 10-19 jaar'; 'Ouderen'; 'Caribische Nederlanders in omgeving'; 'Niet-westerse bewoners in omgeving'.