Cijfers over Zwolle

LI - B3 - Sociaal klimaat - Bewonerstoezicht (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - Thema 'Bewonerstoezicht' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Sociale controle'; 'Buurtpreventieproject'.