Cijfers over Zwolle

LI - B2 - Sociaal klimaat - Actieve inzet (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - Thema 'Actieve inzet' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Sociale participatie'; 'Inzet vrijwilligerswerk'; 'Inzet buurt'; 'Actief leefbaarheid buurt verbeteren'.