Cijfers over Zwolle

LI - A3 - Fysieke woonomgeving - Voorzieningenniveau (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - Thema 'Voorzieningenniveau' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Hoeveelheid fysieke voorzieningen'; 'Onderhoud en beheer fysieke voorzieningen'.