Cijfers over Zwolle

LI - A2 - Fysieke woonomgeving - Openbare ruimte (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - Thema 'Openbare ruimte' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Groenbeleving'; 'Parkeergelegenheid'; 'Overlast sloop en nieuwbouw werkzaamheden'; 'Overlastgevende voorzieningen'; 'Hangplekken met veel jongeren in de buurt'.