Cijfers over Zwolle

LI - A1 - Fysieke woonomgeving - Woningen (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - Thema 'Woningen' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Aandeel sociale huurwoningen'; 'Gebrekkige kwaliteit bebouwde omgeving'; 'Tevredenheid woonomgeving'.