Cijfers over Zwolle

LI - Aspect A - Fysieke woonomgeving (t.o.v. voorgaande periode)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - ontwikkeling score ten opzichte van de voorgaande periode. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Woningen'; 'Openbare ruimte'; 'Voorzieningenniveau'; 'Stedelijkheid'.