Cijfers over Zwolle

Leefbaarheidsindex (t.o.v. Zwolle)

Leefbaarheidsindex - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. De index meet de algehele waardering van het woon- en leefklimaat (dit is een samenspel tussen fysieke, sociale en veiligheidsaspecten).