Cijfers over Zwolle

LI - D2 - Bevolking - Sociaal-economisch (t.o.v. Zwolle)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Bevolking' - Thema 'Sociaal-economisch' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Verschillen in inkomen binnen een buurt'; 'Laag huishoudinkomen'; 'Hogere inkomensgroepen'; 'Werkzoekende bewoners'.