Cijfers over Zwolle

LI - B5 - Sociaal klimaat - Stabiliteit bevolking (t.o.v. Zwolle)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - Thema 'Stabiliteit bevolking' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Verhuisgeneigdheid'; 'Mutatiegraad'; 'Lange woonduur'.