Cijfers over Zwolle

LI - B1 - Sociaal klimaat - Saamhorigheid (t.o.v. Zwolle)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - Thema 'Saamhorigheid' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Sociale cohesie'; 'Gehechtheid buurt'; 'Prettige buurt'.