Cijfers over Zwolle

LI - Aspect B - Sociaal klimaat (t.o.v. Zwolle)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Saamhorigheid'; 'Actieve inzet'; 'Bewonerstoezicht'; 'Onderlinge spanningen'; 'Stabiliteit bevolking'.