Cijfers over Zwolle

LI - Aspect A - Fysieke woonomgeving (t.o.v. Zwolle)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Fysieke woonomgeving' - score ten opzichte van het Zwols gemiddelde. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Woningen'; 'Openbare ruimte'; 'Voorzieningenniveau'; 'Stedelijkheid'.