Cijfers over Zwolle

LI - B1 - Sociaal klimaat - Saamhorigheid (t.o.v. 2016)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - Thema 'Saamhorigheid' - ontwikkeling score ten opzichte van 2016. Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 'Sociale cohesie'; 'Gehechtheid buurt'; 'Prettige buurt'.