Cijfers over Zwolle

LI - Aspect B - Sociaal klimaat (t.o.v. 2016)

Leefbaarheidsindex - Aspect 'Sociaal klimaat' - ontwikkeling score ten opzichte van 2016. Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Saamhorigheid'; 'Actieve inzet'; 'Bewonerstoezicht'; 'Onderlinge spanningen'; 'Stabiliteit bevolking'.