Cijfers over Zwolle

FI - Aspect E - Fysieke overlast

Fysieke Index - Aspect 'Fysieke overlast' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Schoon'; 'Stank'; 'Geluid'; 'Water'; 'Lucht'; 'Veilig (verkeer)'.