Cijfers over Zwolle

FI - Aspect D - Mobiliteit

Fysieke Index - Aspect 'Mobiliteit' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Openbaar vervoer'; 'Autovoorzieningen'; 'Fietsvoorzieningen'.