Cijfers over Zwolle

FI - Aspect A - Woning

Fysieke Index - Aspect 'Woning' - indexscore (Zwolle 2016 = 100). Dit aspect bestaat uit de volgende thema's: 'Woonbeleving'; 'Kwaliteit eigen woning'; 'Kwaliteit woningen in de buurt'; 'Populariteit woningen in de buurt'; 'Kwaliteit woningvoorraad'.